ระบบดูแลนักเรียนออนไลน์ iStudent v.2

เก็บข้อมูลไว้จุดเดียว

จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางเพียงจุดเดียวเพื่อความปลอดภัย เรียกใช้งานทุกที่ทุกเวลา ทำงานได้ทั้ง Internet และ Intranet

ใช้งานง่าย

ระบบได้มีการออกแบบใหม่ เพื่อความง่ายและสะดวกในการใช้งาน อีกทั้งเพิ่มพื้นที่ในการทำงานมากขึ้น แบ่งการทำงานออกเป็นระบบเพื่อลดความซับซ้อนในการใช้

Google Map

เชื่อมต่อแผนที่บ้านนักเรียนผ่าน Google Map อัตโนมัติด้วยฐานข้อมูล ละติจูด ลองติจูด ลึกถึงระดับหมู่บ้านที่มากถึง 68,007 หมู่บ้าน

บันทึกเวลาได้หลากหลาย

รองรับการบันทึกเวลาการทำกิจกรรมที่หลากหลายได้มากกว่าเดิมที่นอกเหนือจาก กิจกรรมเข้าแถว อีกทั้งยังรองรับการนำเข้าข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องบันทึกเวลาภายนอกได้

จัดการเรียนการสอน

จัดตารางเรียน, ตารางสอน, บันทึกเข้าเรียนรายวิชา, เก็บคะแนนรายวิชา พร้อมประมวลผลส่งข้อมูลผลการเรียนได้อย่างครบครัน

บริการหลังการขาย

เราใส่ใจลูกค้าทุกคนด้วยการบริการตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ ในการใช้งาน รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าทุกระดับ เพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง


ระบบบริหารงานห้องสมุดออนไลน์
Happy Library v.8
เพิ่มประสิทธิภาพ หยุดความน่าเบื่อของงานห้องสมุด

Easy ง่ายต่อการใช้งาน ด้วยการให้บริการยืม - คืนในหน้าจอเดียว ด้วยเทคโนโลยี Ajax จึงทำให้ผู้ใช้งานไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง


Report รายงานให้เลือกใช้กว่า 60+ รายงาน พร้อมจัดทำบาร์โค้ด หนังสือ,สมาชิก และกราฟสถิติต่างๆ หากไม่พอใจยังส่งออกเป็นไฟล์ Microsoft Excel ได้


Counter มีระบบนับจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการห้องสมุด สรุปสถิติรายวัน,เดือน,ปี แยกตามแผนก ระดับชั้น ห้องเรียน ฯลฯ


Web Cam เชื่อมต่อกล้องเว็บแคม เพื่อถ่ายภาพสมาชิก และหนังสือ/โสตวัสดุ


Read & Love มีแบบบันทึกรักการอ่าน นักเรียนบันทึกแบบบันทึกรักการอ่านแยกตามกลุ่มสาระการอ่าน, ครูประจำชั้นตรวจแบบบันทึกรักการอ่าน


Much & More พร้อมคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย